VÄLJAVÕTE JUHATUSE KOOSOLEKU PROTOKOLLIST NR 2021/01

Toimumise aeg ja koht: 22.05.2021, juhatuse kabinet

Algus kell 20:15, lõpp kell 21:30

Osalesid: Martin Andreas, Jevgeni Stenar, Pia Vallik

Päevakord:

  1. Küttesüsteemi renoveerimine
  2. Kirjaliku üldkoosoleku korraldamine

 

  1. Küttesüsteemi renoveerimine

 

19.oktoobri 2020 üldkoosolekul otsustati tellida küttesüsteemi renoveerimine ja kinnitati hinnapiir koos omaniku järelevalvega 160 000 eurot.

Kuna varasemad pakkumised olid juba aegunud, saatsime välja uued päringud 30 ettevõttele, neist 9 esitasid hinnapakkumised, mis jäid vahemikku 121 920 – 194 184 eurot. Mitmed pakkumised ei vastanud projekti tingimustele. Peale sobivate pakkumiste läbivaatamist ja kaalumist valisime tööde teostajaks Vekont Ehitus OÜ, kelle hinnapakkumine on 121 920 €. Juurde lisanduks individuaalse küttekulude arvestamise süsteem, mis annab elanikele võimaluse ise oma küttekulusid kontrollida. Süsteemi paigaldamise hind on 12 996 eurot. Küttesüsteemi renoveerimine koos individuaalse küttekulude arvestamise süsteemiga on 134 916 eurot.

Omanikujärelvalvet pakkuvatele ettevõtetele on päringud esitatud, teenusepakkujat pole veel valitud.

 

Otsus: Sõlmida küttesüsteemi renoveerimiseks leping Vekont Ehitus OÜ-ga, valida välja ettevõte ehitusjärelvalvet teostama.

 

  1. Kirjalik üldkoosolek

 Seoses pandeemiaga korraldada kirjalik üldkoosolek 2020 majandusaasta aruande, revidendi aruande ja 2021 majanduskava kinnitamiseks.